60pluss-svart-LOGO.png

60 +

Magasinet 60 + er et nytt magasinet på markedet, i samarbeid med kommune, lag/foreninger og næringslivet. 

En moderne eldrepolitikk bygger på den forståelse at eldre mennesker har ressurser som er til nytte både for dem selv og samfunnet. Eldre har selv et stort ansvar for egen helse, deltakelse og aktivitet, men står fritt til å fylle pensjonisttilværelsen med det de selv ønsker. Vi jobber for at tilbudet om aktiviteter og mulighetene for deltakelse skal bli mer tilgjengelig for alle. 

60+ kommer ut 2 ganger i året, og vil bli distribuert til alle husstander i kommune, samt være tilgjengelig på alle offentlige kontorer. 

VI GLEDER OSS TIL 60 + 

KOMMER TIL DIN KOMMUNE!